ใช้งาน "ภายนอก" มหาวิทยาลัย

VPN

ใช้งาน "ภายใน" มหาวิทยาลัย

พบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะในการใช้งาน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร. 3109 ,3110